Disclaimer

Geachte bezoeker,

Door uw bezoek aan deze website van Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën verder voort te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit het verkrijgen van toegang tot of het gebruik van deze site.

De getoonde informatie op deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Geen enkel element van de website bevat het aanbod noch de daadwerkelijke levering van enige hypotheek-, verzekerings- of bancaire dienst. Bovendien levert Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën via deze website geen enkel fiscaal of juridisch advies, noch enig ander advies van welke aard dan ook. De inhoud op deze site is uitsluitend ter informatie. U moet de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd verifiëren en voor uw persoonlijke situatie evalueren.

Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën stelt alles in het werk op dat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruik makend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Op deze website komen links voor naar andere websites. Ze zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garandeert niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten noch garandeert Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën de toegang tot deze websites of de werking hiervan.

Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van software om algemene bezoekersinformatie van onze website te meten en te analyseren teneinde de effectiviteit van de website te verbeteren.

Deze disclaimer kan door Gerrit Dijkstra Hypotheken & Assurantiën worden gewijzigd. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Terug naar vorige pagina